Asmens duomenų apsauga

Už asmens duomenų apsaugą atsakinga kultūrinės veiklos vadybininkė Laura Rimkutė-Šimaitė (paskirta įsakymu Nr. V-43). Kontaktai: el. p. laura.rinkute@kam.lt, tel. nr. 8 37 222 847.

Asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys dokumentai:

Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-86 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Vytauto Didžiojo karo muziejuje taisyklių patvirtinimo“.

Krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“.