Darbo užmokestis

2022 m. I ketvirčio duomenys:

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
 Vadovybė 3 3324
 Skyrių vadovai 7 2057
 Specialistai 62 1618
 Kvalifikuoti darbuotojai 4 1283