Apie mus

Teritorija Vilniaus Olandų gatvėje kariams priklauso nuo XVIII a. pab. Iš pradžių tai buvo parako ir ginklų saugykla. 1832 m. pastatai buvo perduoti Vilniaus tvirtovei. Tarpukariu iki 1939 m. jie priklausė Lenkijos sandėlių tarnybai, o atgavus Vilnių čia įsikūrė Lietuvos kariuomenės šarvuočių ir autorinktinė. Sovietmečiu teritorijoje šeimininkavo sovietų armija, o jai išėjus įsikūrė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-oji rinktinė.

2008 m. lapkričio 4 d. atidarytas Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karo technikos Vilniaus skyrius. 2017 m. pradėtas Karo technikos Vilniaus skyriaus perkėlimas į Kauno tvirtovės VI fortą.

Subtitle

Šiame skyriuje buvo eksponuojama daugiau nei 150 Lietuvos kariuomenės technikos pavyzdžių, atspindinčių laikotarpį nuo 1990 metų iki šių dienų. Ekspozicijoje lankytojai galėjo pamatyti haubicą M-50 (M-101) – artilerijos pabūklą, skirtą šaudyti aukšta trajektorija, švedų gamybos 90 mm prieštankinius pabūklus PV1110, skirtus tankams ir šarvuotajai technikai naikinti.

Taip pat minosvaidžius ,,Ehrhardt”, pagamintus Vokietijoje. 1919 metais per Nepriklausomybės kovas Lietuvos kariai juos atėmė iš bermontininkų prie Radviliškio. Visureigį „Land Rover M109″, pagamintą Didžiojoje Britanijoje, kurį Lietuvos karinės pajėgos naudojo misijos Irake metu.

Bullets:

Numbers:

  1. test
  2. test
  3. test