Paslaugos

Vytauto Didžiojo karo muziejaus padalinys – pogrindžio spaustuvė „ab“, po užmaskuotu įėjimu slepia ir saugo skaudžia, bet pasididžiavimo verta Lietuvos pogrindžio literatūros istorija. Su Vytauto Andziulio ir Juozo Bacevičiaus įrengta unikalia pogrindine spaustuve „ab“, kurios per visą gyvavimo laikotarpį neaptiko sovietų saugumas ir iš kurios pogrindiniai spausdiniai pasklisdavo po mūsų šalį tūkstantiniais tiražais, galite susipažinti nemokamai.

Ekskursijos vedamos antradieniais-sekmadieniais, 10:00–17:00 val., iš anksto užsiregistravus į ekskursiją tel. nr (8 37) 55 32 49. Lankymas yra NEMOKAMAS.

Spaustuvės adresas: Spaustuvės g. 2, Salių k., Domeikavos sen.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ į ekskursiją VYKDOMA registracija telefonu (8 37) 55 32 49. Registracija vykdoma antradieniais-sekmadieniais 10:00–17:00 (pirmadieniais ir šventinėmis dienomis registracija nevykdoma). Registruojantis būtina nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį*.

*Informuojame, jog asmens duomenys bus tvarkomi COVID-19 (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais ir bus saugomi vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo Vytauto Didžiojo karo muziejuje taisyklėmis, patvirtintomis Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-86 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Vytauto Didžiojo karo muziejuje taisyklių patvirtinimo“ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

Dalyvaujant ekskursijoje PRIVALOMA: