Dokumentai

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS NUOSTATAI

Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuostatai

PLANAI IR ATASKAITOS

2016 metų veiklos planas
2016 metų veiklos ataskaita
2017 metų veiklos planas 
2017 metų veiklos ataskaita
2018 metų veiklos planas 
2018 metų veiklos ataskaita  

FINANSINĖS ATASKAITOS

2016 metų I ketvirčio finansinė ataskaita
2016 metų II ketvirčio finansinė ataskaita
2016 metų III ketvirčio finansinė ataskaita
2016 metų finansinė ataskaita 

2017 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 
2017 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 
2017 metų III ketvirčio finansinė ataskaita 
2017 metų finansinė ataskaita 

2018 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 
2018 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 
2018 metų III ketvirčio finansinė ataskaita 

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2016 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 
2016 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 
2016 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 
2016 metų biudžeto vykdymo ataskaita 

2017 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 
2017 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 
2017 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 
2017 metų biudžeto vykdymo ataskaita 

2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 
2018 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 
2018 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 
2018 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Krašto apsaugos ministerijos 2017–2021 metų antikorupcinė programa