Muziejaus dokumentai

PLANAI IR ATASKAITOS

2021 metų veiklos planas
2021 metų veiklos ataskaita

2022 metų veiklos planas
2022 metų veiklos ataskaita

2023 metų veiklos planas
2023 metų veiklos ataskaita

2024 metų veiklos planas

FINANSINĖS ATASKAITOS

2018 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 
2018 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 
2018 metų III ketvirčio finansinė ataskaita

2019 metų I pusmečio finansinė ataskaita
2019 metų III ketvirčio finansinė ataskaita
2019 metų finansinė ataskaita

2020 metų I ketvirčio finansinė ataskaita
2020 metų I pusmečio finansinė ataskaita
2020 metų III ketvirčio finansinė ataskaita
2020 metų finansinė ataskaita

2021 metų I ketvirčio finansinė ataskaita
2021 metų I pusmečio finansinė ataskaita
2021 metų III ketvirčio finansinė ataskaita
2021 metų finansinė ataskaita

2022 metų I ketvirčio finansinė ataskaita
2022 metų II ketvirčio finansinė ataskaita
2022 metų III ketvirčio finansinė ataskaita
2022 metų finansinė ataskaita

2023 metų I ketvirčio finansinė ataskaita
2023 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 
2023 metų III ketvirčio finansinė ataskaita
2023 metų finansinė ataskaita

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 
2018 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 
2018 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 
2018 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2019 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2019 metų biudžeto vykdymo ataskaita

2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2020 metų I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaita
2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2020 metų biudžeto vykdymo ataskaita

2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2021 metų I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaita
2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2021 metų biudžeto vykdymo ataskaita

2022 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2022 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 
2022 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2022 metų biudžeto vykdymo ataskaita

2023 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2023 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2023 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2023 metų biudžeto vykdymo ataskaita

2024 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

 

ETIKOS KODEKSAS
Lietuvos karių etikos kodeksas

LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖS
Vytauto Didžiojo karo muziejaus lankytojų aptarnavimo taisyklės

LIETUVOS INTEGRALI MUZIEJŲ INFORMACINĖ SISTEMA
Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema

MUZIEJAUS PROFESINĖS SĄJUNGOS NARIAMS TAIKOMOS SUTARTYS
Nacionalinė kolektyvinė sutartis
Lietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartis