Muziejaus dokumentai

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS NUOSTATAI

Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuostatai

PLANAI IR ATASKAITOS
2018 metų veiklos planas 
2018 metų veiklos ataskaita  
2019 metų veiklos planas
2019 metų veiklos ataskaita

2020 metų veiklos planas
2020 metų veiklos ataskaita

FINANSINĖS ATASKAITOS

2018 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 
2018 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 
2018 metų III ketvirčio finansinė ataskaita

2019 metų I pusmečio finansinė ataskaita
2019 metų III ketvirčio finansinė ataskaita
2019 metų finansinė ataskaita

2020 metų I ketvirčio finansinė ataskaita
2020 metų I pusmečio finansinė ataskaita
2020 metų III ketvirčio finansinė ataskaita
2020 metų finansinė ataskaita

2021 metų I ketvirčio finansinė ataskaita
2021 metų I pusmečio finansinė ataskaita
2021 metų III ketvirčio finansinė ataskaita

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 
2018 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 
2018 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 
2018 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2019 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2019 metų biudžeto vykdymo ataskaita

2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2020 metų I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaita
2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2020 metų biudžeto vykdymo ataskaita

2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2021 metų I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaita
2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Krašto apsaugos ministerijos 2017–2021 metų antikorupcinė programa 

Už korupcijos prevenciją atsakinga Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, tel. (8 37) 42 21 47