Viešieji pirkimai

Vytauto Didžiojo karo muziejaus sudarytos viešųjų pirkimų sutartys

2021 m. viešųjų pirkimų plano suvestinė

2022 m. viešųjų pirkimų plano suvestinė

2023 m. viešųjų pirkimų plano suvestinė

2024 m. viešųjų pirkimų plano suvestinė

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas

2017 m. gegužės 02 d. Nr. XIII-328

Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktai

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „ Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“

2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-97

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo”

2017 m. birželio 27 d. Nr. 1S-94

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“

2017 m. birželio 29 d. Nr. 1S-105

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“

2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

2017 m. birželio 19 d. Nr. 1S-91

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“

2017 m. birželio 06 d. Nr. 1S-80