Planavimo dokumentai

PLANAI IR ATASKAITOS

2021 metų veiklos planas
2021 metų veiklos ataskaita

2022 metų veiklos planas
2022 metų veiklos ataskaita

2023 metų veiklos planas
2023 metų veiklos ataskaita

2024 metų veiklos planas