Karo technikos ekspozicijos darbo laikas

KARO TECHNIKOS EKSPOZICIJOJE:

Ekskursijos vedamos:

Antradieniais–penktadieniais 10.00 val., 11.00 val., 12.00 val., 13.00 val., 14.00 val., 15.00 val.
Šeštadieniais–sekmadieniais 10.00 val., 11.00 val., 12.00 val., 13.00 val., 14.00 val., 15.00 val., 16.00 val.*, 17.00 val.*
*gegužės 1 d.–rugsėjo 30 d. vedamos papildomos ekskursijos.

Karo technikos ekspoziciją galima aplankyti tik su muziejaus EKSKURSIJŲ VADOVU.
Ekskursijos vedamos lietuvių arba anglų kalbomis.
Ekskursijos trukmė ~ 60 min.

Registracija į ekskursijas vykdoma telefonu +370 660 07135. Registracija vykdoma antradieniais-sekmadieniais 9:30-17:00 (pirmadieniais ir šventinėmis dienomis registracija nevykdoma). Registruojantis būtina nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį**.

Lankytojai įleidžiami likus 15 min iki ekskursijos pradžios.

**Informuojame, jog asmens duomenys bus saugomi vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo Vytauto Didžiojo karo muziejuje taisyklėmis, patvirtintomis Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-86 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Vytauto Didžiojo karo muziejuje taisyklių patvirtinimo“ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.