Lobistinės veiklos priežiūra

Vytauto Didžiojo karo muziejaus Lobistinės veiklos priežiūros tvarkos aprašas 

 


 

Patikrinkite, ar lobistas įregistruotas:

Konkrečius pasiūlymus dėl konkretaus teisės akto gali teikti tik oficialiame lobistų sąraše esantis asmuo. Lobisto statusą galima patikrinti VTEK interneto svetainės (www.vtek.lt) sistemoje SKAIDRIS. Jei asmuo neregistruotas šiame sąraše, jis vykdo neteisėtą lobistinę veiklą ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu arba elektroniniu paštu privaloma informuoti Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrių.