Korupcijos prevencijos veiksmų planas

Krašto apsaugos sistemos 2022–2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų planas  ir jo pakeitimas 

Vytauto Didžiojo karo muziejaus 2023 m. vykdytos kovos su korupcija priemonės, numatytos Krašto apsaugos sistemos 2022–2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų plane