Korupcijos prevencijos vertinimai, analizės

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas pagal krašto apsaugos sistemos 2022-2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo priemonių aprašo 1.2 priemonę nuo 2024 m. atliekamas kasmet iki gruodžio 1 d.