Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų antikorupcinis vertinimas Vytauto Didžiojo karo muziejuje nebuvo atliktas.