Finansinių ataskaitų rinkiniai

FINANSINĖS ATASKAITOS

2018 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 
2018 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 
2018 metų III ketvirčio finansinė ataskaita

2019 metų I pusmečio finansinė ataskaita
2019 metų III ketvirčio finansinė ataskaita
2019 metų finansinė ataskaita

2020 metų I ketvirčio finansinė ataskaita
2020 metų I pusmečio finansinė ataskaita
2020 metų III ketvirčio finansinė ataskaita
2020 metų finansinė ataskaita

2021 metų I ketvirčio finansinė ataskaita
2021 metų I pusmečio finansinė ataskaita
2021 metų III ketvirčio finansinė ataskaita
2021 metų finansinė ataskaita

2022 metų I ketvirčio finansinė ataskaita
2022 metų II ketvirčio finansinė ataskaita
2022 metų III ketvirčio finansinė ataskaita
2022 metų finansinė ataskaita

2023 metų I ketvirčio finansinė ataskaita
2023 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 
2023 metų III ketvirčio finansinė ataskaita
2023 metų finansinė ataskaita

2024 metų I ketvirčio finansinė ataskaita