Paslaugos

Karo technikos ekspoziciją galima lankyti tik su muziejaus EKSKURSIJŲ VADOVU. Ekskursijos vedamos lietuvių arba anglų kalbomis. Ekskursijos trukmė ~60 min. 
Ekskursijos vedamos:
antradieniais–penktadieniais 10.00 val., 11.00 val., 12.00 val., 13.00 val., 14.00 val., 15.00 val. 
šeštadieniais–sekmadieniais 10.00 val., 11.00 val., 12.00 val., 13.00 val., 14.00 val., 15,00 val., 16.00 val.*, 17.00 val.*
Lankytojai įleidžiami likus 15 min iki ekskursijos pradžios.

*gegužės 1 d.–rugsėjo 30 d. vedamos papildomos ekskursijos.

 

Registracija į ekskursijas vykdoma telefonu +370 660 07135. Registracija vykdoma antradieniais-sekmadieniais 9:30–17:00 (pirmadieniais ir šventinėmis dienomis registracija nevykdoma). Registruojantis būtina nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį**.

**Informuojame, jog asmens duomenys bus saugomi vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo Vytauto Didžiojo karo muziejuje taisyklėmis, patvirtintomis Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-86 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Vytauto Didžiojo karo muziejuje taisyklių patvirtinimo“ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

 

BILIETŲ KAINOS:

Suaugusiems   4 Eur
Moksleiviams, studentams (pateikus pažymėjimą)   2 Eur
Šeimai (1–2 suaugusieji + 1 ir daugiau vaikų iki 18 m.)   9 Eur

 

NEMOKAMAS LANKYMAS
Neatlygintinai paslauga teikiama ikimokyklinio amžiaus vaikams, vaikų namų auklėtinių ir socialiai remtinų moksleivių grupėms, Lietuvos mokytojams, lydintiems mokinių grupes, neįgaliesiems, Lietuvos muziejų darbuotojams, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams, tikrosios karo tarnybos kariams, Lietuvoje dislokuotiems NATO sąjungininkų kariams, NATO sąjungininkų ir kitų šalių kariams, kurie Lietuvoje lankosi su oficialiu vizitu, Lietuvos šaulių sąjungos nariams, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariams, Lietuvos Respublikos piliečiams, įgijusiems teisę į senatvės pensiją, vieną dieną per savaitę nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti valstybės gynybinius pajėgumus, nariams, taip pat visiems lankytojams vasario 16 d., kovo 11 d., liepos 6 d., lapkričio 23 d., paskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį, Tarptautinei muziejų dienai skirtų renginių ir kitų Muziejaus organizuojamų renginių dienomis.