1931–1936 m. Lietuvos Šaulių sąjungos albumas

1919 m. birželio 27 d., kuomet buvo įkurtas pirmas šaulių būrys Kaune, ši diena laikoma Šaulių sąjungos įkūrimo data. 1931 m. liepos 14 d. „Neo-Lithuania“ rūmuose (dab. Parodos g. 26), ant Parodos kalno, šalia Vytauto parko, įvyko steigiamasis Vytauto kalno šaulių būrio susirinkimas. Būrys įsikūrė Vytauto kalne, iš Kauno miesto savivaldybės išsinuomotose patalpose, kuriose įrengė būrio štabo ir knygyną. Vytauto kalno šaulių būryje veikė priešcheminės apsaugos, sanitarijos, mažojo kalibro šaudymo, pistoletų šaudymo, sporto ir vaidybos sekcijos. Būrys rengė įvairias paskaitas, ekskursijas, organizavo minėjimus, rengė vaidinimus ir įvairius šauliškus užsiėmimus, kas savaitę organizavo karinio parengimo pamokas. Būryje dar buvo įsteigtas vadinamasis aprangos fondas, kuris padėjo šauliams įsigyti uniformas. Šiame būryje aktyviai veikė ir moterys šaulės.

Vertėtų išskirti, kad Vytauto kalnas Šaulių sąjungos istorijoje vaidino išskirtinį vaidmenį, nes čia 1919 m. vyko pirmieji besisteigiančios sąjungos susirinkimai ir rikiuotės pamokos. Kauno miesto valdybos pastangomis Vytauto parkas buvo sutvarkytas, apželdintas. Dar XX a. 3-iojo dešimtmečio pabaigoje Vytauto kalnas tapo viena gražiausių Kauno poilsio vietų. Čia stovėjo gražus paviljonas, įrengtos teniso ir futbolo aikštelės.

Muziejaus fonduose saugomas Lietuvos Šaulių sąjungos XVII rinktinės Vytauto kalno šaulių būrio 1931–1936 m. albumas. Jo (išmatavimai 35,3 x 51 x 6 cm) viršelis trauktas drobe. Kampai traukti oda, trikampio formos, nugarėlė odinė. Viršelio centre, ant drobės geltonais siūlais išsiuvinėtas užrašas: „L.Š.S. XVII Rinktinė 37 Vytauto Kalno Šaulių Būrys“. Prie nugarėlės, ant drobės (vertikaliai) geltonos, žalios ir rudos spalvos siūlais išsiuvinėta stilizuota tautinė juosta. Lapai kartoniniai, pilkos spalvos, su tarpiniais skiriamaisiais lapais, nugarėlėje perrišti virvele. Albume įrišta 31 lapas, įklijuotos 147 originalios fotografijos. Fotografijose įamžinti šaulių rinktinės valdybos, būrio vadovybės narių portretai ir būrio veikla nuo Steigiamojo būrio susirinkimo 1931 m. liepos 14 d. iki 1936 m. Didžioji dalis albumo fotografijų liudija apie šio būrio metines šventes, narių priesaikos, paradų, karinio rengimo pamokų momentus.