Antrajam pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo ir Šeštajam pėstininkų kunigaikščio Margio pulkams – 105-eri

Antrojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulko istorijoje nėra kažko išskirtinai kitokio nei bendrame visos Lietuvos Respublikos kariuomenės paveiksle. Toli gražu tai nereiškia, kad šio pulko istorijai nereikia skirti dėmesio. Minėtasis bendras kariuomenės paveikslas be šio dalinio prarastų ryškius potėpius, o ir pačios valstybės likimas be šio pulko galėjo baigtis vos tik pasidžiaugus ką tik paskelbta nepriklausomybe. Todėl šiandien džiaugiamės švęsdami Antrojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulko 105-erių metų sukaktį.

Pirmasis įsakymas organizuoti kariuomenei 1918 m. lapkričio 23 d. skelbė apie kuriamą Pirmąjį pėstininkų pulką Vilniuje. Netrukus, gruodžio 5 d., taip pat Vilniuje pradėtas kurti ir Antrasis pėstininkų pulkas, kurio vadu paskiriamas Pranas Liatukas, bet, dar tą patį mėnesį jį paskyrus Apsaugos ministerijos štabo viršininku, per Kūčias pulko vado pareigose jį pakeitė Vincas Grigaliūnas-Glovackis. Naujasis vadas ir jo dalinys Vilniuje nespėjo sulaukti nė Naujųjų metų – grėsmingai artėjant bolševikų pajėgoms, gruodžio 29 d. negausios pulko užuomazgos buvo priverstos keltis į Kauną.

Trūkstant karininkų, ginklų ir visų kitų būtinųjų išteklių, algirdiečiai vis tiek išėjo kovoti ir perėjo visus frontus. Mūšiuose teko patirti skirtingus išgyvenimus ir nuotaikas. Ypatingą ir pergalingą pasižymėjimą Radviliškio kautynėse su bermontininkais keitė skaudus pralaimėjimas kovose su lenkais. Pulko tvirtumą ryškina gebėjimas atsigauti po šios nelaimės ir sėkmingai atremti želigovskininkų puolimą Giedraičių kautynėse. Nurimus Nepriklausomybės kovų gūsiams, pulkas dar kurį laiką liko saugoti demarkacinę liniją, kol buvo galutinai pereita prie taikos laikotarpio sąlygų.

Taip pat šią dieną identišką sukaktį mini ir Šeštasis pėstininkų kunigaikščio Margio pulkas. Šis sutapimas labai lengvai paaiškinamas – Margio pulkas buvo pradėtas formuoti kaip Algirdo pulko batalionas. Palaipsniui augdamas ir gausėdamas, šis batalionas buvo performuotas į pulką. Todėl šiandien dvigubai džiaukimės ir švęskime iškart dviejų Lietuvos Respublikos kariuomenės pulkų įkūrimą, pasiektus nuopelnus, išsaugotą nepriklausomybę ir mums perduotas tradicijas.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių nuotraukose: 2-asis pėstininkų Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo pulkas stalių dirbtuvėse (1929 m.)  ir Lietuvos kariuomenės 6 pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulko sporto šventė Alytuje (1925 m.)

Besidomintiems Lietuvos kariuomenės ir šių pėstininkų pulkų istorija rekomenduojame istoriko Gintauto Surgailio tyrimus, skirtus antrajam ir šeštajam pulkams. Knygas galima parsisiųsti paspaudus paryškintas nuorodas.