Tarptautinė paroda „Amžinai laisva Ukraina!“

(EN below)

Į Lietuvą iš Ukrainos ir JAV atgabenta unikali paroda „Amžinai laisva Ukraina!“

Rugsėjo 22-ąją Vytauto Didžiojo karo muziejuje atidaryta unikali Baltijos šalyse paroda „Amžinai laisva Ukraina!“, kurią sudaro 250 unikalių 1914–1923 m. Ukrainos kariuomenės eksponatų iš įvairių Ukrainos ir JAV muziejų, archyvų ir bibliotekų. Ši paroda – pirmasis Europoje Ukrainos, kaip kandidatės į ES, muziejinis projektas, apjungiantis Lietuvą, Ukrainą bei JAV. Parodą globoja LR Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė.

Tarptautinėje parodoje „Amžinai laisva Ukraina!“ pasakojama apie Ukrainos kovas už laisvę ir nepriklausomybę XX a. pr., šiandien ir vėl atsispindinčias ne tik Ukrainoje, bet ir visame pasaulyje. Paroda siekiama pagerbti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas – pagrindinį Ukrainos nepriklausomybės garantą, pabrėžiant ryšį tarp šiuolaikinės Ukrainos gynėjų kartos ir tų, kurie kovojo 1917–1921 m. Ukrainos nepriklausomybės kovose.

Parodoje atskleidžiami įspūdingi ir mažai žinomi tarpukario Ukrainos nepriklausomybės kovų puslapiai, ypatingai aktualūs šiuolaikiniame karo kontekste. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas XX a. pr. Ukrainos kariuomenės uniformų istorijai iš ukrainiečių Sečės šaulių, Ukrainos centrinės Rados, Ukrainos Liaudies Respublikos, Vakarų Ukrainos Liaudies Respublikos, Ukrainos etmono Pavlo Skoropadskio valdymo ir Ukrainos Liaudies Respublikos direktorijos laikotarpių. 

Iki karo Ukrainoje pradžios ši paroda buvo eksponuojama Nacionaliniame Ukrainos istorijos Antrojo pasaulinio karo metais muziejuje, Kyjive, tačiau muziejinės vertybės buvo evakuotos ir perkeltos į Vytauto Didžiojo karo muziejų. Dauguma eksponatų iki šiol buvo žinomi tik siauram specialistų ratui, bet neprieinami plačiajai visuomenei. Vieninga Amerikos, Lietuvos ir Ukrainos paroda simbolizuoja ne tik transatlantinį kultūrinį, bet ir karinį bendradarbiavimą.

Paroda „Amžinai laisva Ukraina!“ Vytauto Didžiojo karo muziejuje bus eksponuojama iki gegužės pabaigos. 

 

APIE PARODĄ „AMŽINAI LAISVA UKRAINA!“

Parodos globėja – Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė

KŪRĖJAI:

Nacionalinis Ukrainos istorijos Antrojo pasaulinio karo metais muziejus. Memorialinis kompleksas
Bogdano Gubskio fondas „XXI a. Ukraina“

Organizatorius – Vytauto Didžiojo karo muziejus

Kuratorius – Jurijus Savčiukas

Dizaineris – Volodymyras Taranas

DALYVIAI:
JAV

Ukrainiečių muziejus ir biblioteka Stemforde
Nacionalinis ukrainiečių muziejus Čikagoje
Ukrainiečių muziejus Niujorke
Ukrainiečių menų ir mokslų akademija JAV
Ukrainiečių istorijos ir švietimo centras, Patriarcho Mstislavo muziejus Somersete

UKRAINA
MUZIEJAI:

Ukrainos nacionalinis istorijos muziejus
Lvivo istorinis muziejus
Žytomyro srities kraštotyros muziejus
Černivcų srities kraštotyros muziejus
Ivano-Frankivsko srities Stepano Banderos išsilaisvinimo kovų muziejus
Kyjivo miesto istorijos muziejus
Vinycios muziejus
Etmonato muziejus, Kyjivas
Šeremetjevų muziejus, Kyjivas

ARCHYVAI:

Ukrainos aukščiausiosios valdžios ir administracijos organų centrinis valstybės archyvas
Ukrainos saugumo tarnybos valstybinio archyvo filialas

PARTNERIAI:

Lietuvos kultūros institutas
Kultūros atašė, Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje

INFORMACINIAI PARTNERIAI:

Nacionalinis Lietuvos radijas ir televizija

RĖMĖJAI:

„BTA draudimas“
Viešbutis „Best Baltic Kaunas“
Viešbutis „Moxy“
Viešbutis „Radisson Kaunas“
Tarptautinių autobusų kompanija „Ecolines“
„Brandus“
„Žardukas“
„Lamantinas“
„ARG technika“

 

EN

A unique exhibition „Forever Free Ukraine!” was brought to Lithuania from Ukraine and the USA.

On September 22, Vytautas the Great War Museum opened an unique exhibition in the Baltic States „Forever free Ukraine!” which consists of 250 unique exhibits of the Ukrainian army from 1914-1923 from various museums, archives and libraries in Ukraine and the USA. This exhibition is the first museum project of Ukraine as a candidate for the EU in Europe, uniting Lithuania, Ukraine and the USA. The exhibition is under the patronage of the Prime Minister of the Republic of Lithuania Ingrida Šimonytė.

The international exhibition „Forever Free Ukraine!” shows Ukraine’s struggles for freedom and independence of the beginning of the 20th century, which are reflected not only in Ukraine, but all over the world. The exhibition aims to honor the Armed Forces of Ukraine, the main guarantor of Ukraine’s independence, emphasizing the connection between the modern generation of defenders of Ukraine and those who fought in the 1917-1921 Ukrainian War of Independence.

The exhibition reveals impressive and little-known pages of interwar Ukrainian War of Independence, which are especially relevant in the context of the modern war. The main focus is on the history of the uniforms of the Ukrainian army of the beginning of the 20th century from the periods of the Seche riflemen of Ukraine, the Central Rada of Ukraine, the People’s Republic of Ukraine, the People’s Republic of West Ukraine, the rule of the Hetman of Ukraine Pavlo Skoropadsky and the Directory of the People’s Republic of Ukraine.

Before the start of the war in Ukraine, this exhibition was exhibited in the National Museum of the History of Ukraine during the Second World War in Kyiv, but the museum values ​​were evacuated and transferred to Vytautas the Great War Museum. Until now, most of the exhibits were known only to a narrow circle of specialists, but not accessible to the general public. The united exhibition of America, Lithuania and Ukraine symbolises not only transatlantic cultural cooperation, but also military cooperation.

The exhibition „Forever Free Ukraine!” will be on display at Vytautas the Great War Museum until the end of May.

 

CREATORS:

National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial Complex
Bogdan Gubsky Foundation “Ukraine – 21st Century”

Organizer – Vytautas the Great War Museum

Curator – Yurii Savchuk

Designer – Volodymyr Taran

PARTICIPANTS:

USA

Ukrainian Museum and Library of Stamford
Ukrainian National Museum of Chicago
The Ukrainian Museum, New York
Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.
Patriarch Mstyslav Museum, Ukrainian Historical and Educational Center, Somerset

UKRAINE

MUSEUMS:

National Museum of the History of Ukraine
Lviv Historical Museum
Zhytomyr Regional Museum
Chernivtsi Regional Museum
Ivano-Frankivsk Regional Museum of the Liberation Struggle named after Stepan Bandera
Museum of the History of Kyiv
Center for Vinnytsia History
Hetman Museum, Kyiv
Sheremetiev Museum, Kyiv

ARCHIVES:

Central State Archive of Governing Bodies of Ukraine
Security Service of Ukraine Sectoral State Archive

PARTNERS:

Lithuanian Culture Institute
Cultural attaché of the Embassy of the Republic of Lithuania in Ukraine

INFORMATION PARTNERS:

National Lithuanian Radio and Television

SPONSORS:

“BTA Baltic Insurance Company“
Hotel “Best Baltic Kaunas“
Hotel “Moxy“
Hotel “Radisson Kaunas“
Transport company “Ecolines“ “Brandus“
“Žardukas“
“Lamantinas“
“ARG technika“