Baigti Šilelio kapinyno (Kauno r.) radinių konservavimo darbai

Džiaugiamės galėdami pranešti, jog šiais metais Vytauto Didžiojo karo muziejaus laimėtas konservavimo darbų projektas, teiktas Lietuvos kultūros tarybai, yra pabaigtas. Itin reikšmingo Šilelio kapinyno (Kauno r.) radiniai jau konservuoti ir laukia suskaitmeninimo, o taip pat ir mokslininkų susidomėjimo.

Šilelio kapinynas vienas iš nedaugelio Kauno rajone esančių kapinynų, reprezentuojantis XV–XVI a. lietuvių gyvenimą ir karybos ypatumus. 1962 metais šio kapinyno atradimu susidomėjo Kauno valstybinio istorinio muziejaus (dab. Vytauto Didžiojo karo muziejaus) darbuotojai ir dar tais pačiais metais pradėjo vykdyti archeologinius tyrimus, kuriems vadovavo muziejaus archeologė Kazimiera Gabriūnaitė.

Siekiant išsaugoti ir su Šilelio kapinyne rastais artefaktais rekonstruoti XV–XVI a. Vidurio Lietuvos karo meno subtilybes ir nuo jo neatsiejamą buitį, Prano Gudyno restauravimo centras restauravo 336 vnt. archeologinių radinių. Tai karo ginklai, buities įrankiai, vyrų ir moterų papuošalai, ornamentuoti odinių piniginių bei audinių fragmentai, monetos ir kiti šį laikotarpį menantys kapinynų radiniai.

2022 metais minint Šilelio kapinyno archeologinių kasinėjimų pradžios 60-metį, muziejus visuomenei pristatys ne tik atrastus ir suskaitmenintus Šilelio kapinyno radinius, bet ir prisiminimus apie jo atradimą bei archeologinius tyrimus kurie, kartu su išsamiomis kapų ir radinių iliustracijomis, bus aprašyti monografijoje.