Istorinių daiktų rinkinys

Telefono aparatas
Telefono aparatas. Anglija, XX a. 4 dešimtmetis. VDKM daiktų rinkinys, E-5504

Pirmieji Daiktų rinkinio eksponatai gauti 1921 m., įkūrus Karo muziejų, tačiau kaip atskiras rinkinys pradėtas formuoti tik 1953 m. Iš kitų muziejaus rinkinių išsiskiria savo specifika – čia sukaupti ir saugomi skirtingų rūšių, medžiagų eksponatai. Rinkinio pasididžiavimas – Nepriklausomybės kovų laikus (1918–1920) menantys eksponatai: pirmosios karinės uniformos, pulkų vėliavos, karo trofėjai. Šiuo metu Daiktų rinkinyje yra per 17 000 eksponatų. Rinkinį būtų galima suskirstyti į keletą kolekcijų: uniformų ir karinės ekipuotės (XX a. pradžia–XXI a. 1–2 dešimtmetis), vėliavų, istorinių daiktų, etnografijos. Savo ruožtu, šias kolekcijas būtų galima išskaidyti į dar mažesnes.

Uniformų ir karinės ekipuotės kolekcijoje saugoma tiek Lietuvos kariuomenės uniformos, tiek įvairių užsienio valstybių: Lenkijos, Latvijos, Rusijos, Vokietijos, Skandinavijos ir kt. šalių uniformų pavyzdžiai. Nemažą kolekcijos dalį sudaro sovietinės uniformos.

Vėliavų kolekcijoje sukaupta nemažai XX a. 2–4 dešimtmečio įvairių užsienio valstybių vėliavų, Lietuvos kariuomenės (1918–1940) pulkų, Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) vėliavų bei saugomos šių dienų Lietuvos kariuomenės, Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) dalinių vėliavos.

 Istorinių daiktų kolekcijoje yra tarpukario Lietuvos prezidentus menančių daiktų, žinomų visuomenės ir kultūros veikėjų, kariuomenės vadovybės ir karininkų daiktų, karinių ir LŠS sporto prizų.

Etnografijos kolekcijoje norėtųsi išskirti saugomą žymaus Lietuvos fotografo ir etnografo Balio Buračo surinktą velykinių margučių rinkinį (506 vnt.), taip pat XIX a. pabaigos–XX a. 4 dešimtmečio tautinių drabužių kolekciją, sakralinės liaudies skulptūros kolekciją.