Į Jungtinių Tautų operaciją Malyje MINUSMA išlydėta 5-oji Lietuvos karių pamaina

2019 m. kovo 19 d. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje į Jungtinių Tautų operaciją Malyje MINUSMA išlydėta Lietuvos kariuomenės Pajėgų apsaugos vieneto penktoji (PAV-5) karių pamaina.

„Didelė garbė stovėti prieš Jus ir palinkėti geros kloties ir atsakingo darbo mūsų kariams.  <…>  Didžiausi iššūkiai, tikiu, vertinant Jūsų pasirengimą ir sugebėjimus nėra ten. Iššūkius Jūs paliekat čia, namuose, Jūsų artimiesiems. Tikrai noriu padėkoti artimiesiems, kad esat mūsų šeimos dalis ir žinau, kad didžiausi iššūkiai ir nuogąstavimai bus iš Jūsų pusės, nes mes, kaip vadovybė, savo kariais tikrai pasitikim ir žinom, kad jie atliks savo pareigą. <…> Dar kartą noriu padėkoti išvykstantiems kariams – išradingumo, supratingumo ir ištvermės. Rugsėjo mėnesį lauksime Jūsų grįžtančių čia – labiau subrendusių, labiau vertinančių gyvenimą ir padariusių didelį darbą Afrikos Respublikai.“ – sveikinimo žodžius sakė Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo viršininkas Linas Kubilius.

PAV-5 kariai į Malį kartu su Vokietijos karių kontingentu išvyks balandžio pradžioje. Operacijos rajone jie pakeis šešių mėnesių tarnybą baigiančius Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės karius. Misiją baigę PAV-4 kontingento Lietuvos kariai į Lietuvą planuoja sugrįžti balandžio mėnesio viduryje.

PAV-5 pamainą sudaro 34 profesinės karo tarnybos kariai ir kariai savanoriai iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno 2-osios ir Žemaičio apygardos 3-osios rinktinių. Lietuvos kariai šioje operacijoje atsakingi už pajėgų apsaugos užtikrinimą karinės bazės teritorijoje Malio rytinėje dalyje esančioje Gao provincijoje. Lietuva, be Pajėgų apsaugos vieneto ir Nacionalinio paramos elemento karių, JT vadovaujamai operacijai taip pat skiria 5 Lietuvos karius, kurie tarnauja operacijos vadavietėse Bamake ir Timbuktu.

Operacijoje MINUSMA Lietuvos kariai koviniuose veiksmuose nedalyvauja.

Apie MINUSMA:
Jungtinės Tautos operaciją MINUSMA (angl. Multinational Intergrated Stabilization Mission, MINUSMA) Malyje vykdo nuo 2013 m. MINUSMA siekia stabilizuoti padėtį šalyje, remti pereinamojo laikotarpio veiksmų plano įgyvendinimą, apsaugoti civilius gyventojus, propaguoti ir ginti žmogaus teises, rengti humanitarinės pagalbos teikimą, kultūros paveldo išsaugojimą ir padėti užtikrinti teisingumą nacionaliniu ir tarptautinių lygmenimis.