Ištikimas savo kraštui – lojalus svetingai valstybei

Naujausia Karo muziejaus Paroda „Ištikimas savo kraštui – lojalus svetingai valstybei” skirta atkurtos Lietuvos Respublikos diplomatijos 30-mečiui ir Lietuvos gynybos atašė instituto 25-mečiui paminėti. Parodoje pristatomi Lietuvos Respublikos gynybos atašė pareigas ėję karininkai ir valstybės, kuriose jie rezidavo, nuo istorinių ištakų iki dabar.

GYNYBOS ATAŠĖ – diplomatinio darbuotojo pareigos arba rangas. Lietuvoje gynybos atašė yra krašto apsaugos ministro į užsienio valstybę paskirtas profesinės karo tarnybos karininkas, pagal Krašto apsaugos ministerijos kompetenciją padedantis įgyvendinti Lietuvos gynybos politikos uždavinius ir atstovaujantis krašto apsaugos sistemai valstybėje, kurioje jis akredituotas. Kitose valstybėse, kaip ir Lietuvoje tarpukariu, gynybos atašė vadinamas karo atašė. Gynybos atašė statusas suteikia jam galimybę susitikti su tos šalies ginkluotųjų pajėgų ir krašto apsaugos ministerijos aukščiausiais pareigūnais, tiesiogiai aptarti aktualius klausimus, suderinti galimus aukščiausio lygio pareigūnų vizitus, gauti ir perduoti neoficialias nuomones.

Paroda yra skirta eksponuoti Krašto apsaugos ministerijos institucijose, Lietuvos kariuomenės vienetuose ir kitose įstaigose. Ją galite užsisakyti el. p. laura.rimkute@kam.lt arba tel. +370 37 22 28 47.