Istorijos ir tradicijų saugojimas Vytauto Didžiojo karo muziejuje

Vytauto Didžiojo karo muziejus pradeda įgyvendinti du projektus, finansuojamus Lietuvos kultūros tarybos – „Praeityje užrašyta žinia tepasiekia ateitį“ ir „Valstybinių apdovanojimų ir pulko ženklo įsigijimas“. Du laimėti projektai prisidės prie dviejų muziejaus rinkinių – Spaudos ir Numizmatikos – atnaujinimo.

Muziejaus Spaudos rinkinyje surinkta ir saugoma daugiau nei 52900 muziejinių vertybių, atspindinčių Lietuvos valstybingumo raidą ir Lietuvos karybos istoriją. Pirmosios muziejinės vertybės buvo įsigytos 1921 m. įsteigus Karo muziejų, bet kaip atskiras rinkinys pradėtas kaupti 1954 m. Nieko nėra amžino, o tai galioja ir knygoms. Laikas ir kiti veiksniai nulemia, kad šaltiniai, kurie mums reikalingi ir vertingi kaip intelektualus paveldas, bėgant metams gali virsti dulkėmis. Muziejuje saugoma daug Lietuvos istorijai svarbių ir vertingų knygų bei dokumentų, kuriuos būtina restauruoti. Projekto metu bus restauruotos XVII–XVIII a., Lietuvos istorijai itin svarbios, knygos. Plačiau apie Spaudos rinkinį: https://bit.ly/3d1FJ7F.

Kitu projektu siekiama atnaujinti Numizmatikos rinkinį, kuriame saugomos ir tiriamos numizmatikos, faleristikos bei bonistikos grupių muziejinės vertybės. Karo muziejus ne tik Lietuvos, bet ir užsienio piliečiams pristato Lietuvos valstybės karybos istoriją, kurioje gausu ne tik įspūdingų pergalių, bet ir skaudžių išgyvenimų. Visa tai atspindi muziejaus renkamos, eksponuojamos retos muziejinės vertybės. Laimėtas projektas padės papildyti Numizmatikos rinkinį Pirmosios Lietuvos Respublikos aukščiausių laipsnių valstybiniais apdovanojimais, kurie parodo karių ir kariuomenės kūrėjų atsidavimą valstybei ir Lietuvos dėkingumą jiems. Šių apdovanojimų projektus kūrė garsūs to meto Lietuvos dailininkai ir grafikai, o gamino žymi Europos įmonė, todėl jie turi ne tik istorinę, bet ir išliekamąją, meninę vertę. Plačiau apie Numizmatikos rinkinį: https://bit.ly/36th61h.

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus įgyvendina ne tik laimėtus projektus. Siekiant išlaikyti gražias tradicijas ir toliau pažymėti šventes pabūklo salvėmis, 2019 m. muziejuje pradėtos rekonstruoti XVIII a. Lietuvos kariuomenės artilerijos pabūklų įgulos uniformos. Numatoma pabūklų įgulos sudėtis ir pozicijos: pabūklo vadas, bombardierius, oberbombardierius. Šias pareigas užims ne tik jau įgulai priklausantys muziejaus darbuotojai, bet jų gretas papildys ir nauji nariai, taip pat dirbantys muziejuje.

Uniformų rekonstrukcija yra ilgas procesas – studijuojami istoriniai šaltiniai, nagrinėjamos nuotraukos, įvertinamos net ir smulkiausios detalės. Rekonstruojant XVIII a. Lietuvos kariuomenės artilerijos pabūklų įgulos uniformas, atsižvelgta į smulkiausias detales, pasitelkta ir kitų valstybių patirtis. Nepaisant to, kad valstybėje paskelbtas karantinas, rekonstruoti uniformas planuojama pabaigti iki šių metų rudens.