Jūrinės valstybės labui

2017 m. Lietuvos Karinės jūrų pajėgos šventė 25-erių metų jubiliejų, tačiau karinio jūrų laivyno svarba matoma jau nuo VIII a.  VIII-XII a. laivyba buvo plačiai paplitusi Baltijos ir Skandinavijos kraštuose, o nuo XIII a. sparčiai pradėjo vystytis jūrų prekyba ir transportas. Tik 1923 m Lietuvai prisijungus Klaipėdą, jai atiteko ir Klaipėdos uostas, kuris padarė Lietuvą jūrine valstybe. 1935 m. kariuomenės vado generolo Stasio Raštikio įsakymu buvo įsteigtas Lietuvos karinis laivynas, kurio plėtrą sustabdė okupacijos. Antrasis lietuviško karo laivyno kūrimosi etapas prasidėjo tik po 52 metų – 1992 m. liepos 4 d., kuomet buvo atkurtos Karinės jūrų pajėgos, jos tapo viena iš svarbiausių Lietuvos kariuomenę sudarančių dalių. Dėl tokios Karinių jūrų pajėgų reikšmės, Vytauto Didžiojo karo muziejus pristato virtualią parodą „Jūrinės valstybės labui“. Parodai pasirinktas visiškai naujas, iki šiol netaikytas formatas – virtuali knyga. Šioje parodoje visi galės ne tik paskaityti, bet taip pat ir apžiūrėti iliustracijas apie LDK laivyną, tarpukario Lietuvos pastangas sukurti jūrinę valstybę, daugiau sužinoti apie garsųjį karo laivą „Prezidentas Smetona“, uniformas ir ginkluotę bei dabartines Karines jūrų pajėgas.

 „Virtuali paroda Jūrinės valstybės labui – tai naujas būdas pristatyti ir perteikti informaciją, prisitaikant prie nuolat besikeičiančių visuomenės nuostatų ir technologijų tobulėjimo, t. y. kitokia prieiga, kitoks informacijos pristatymas bei kitas santykis su besidominčiais. Ši paroda atlieka reprezentacinį ir edukacinį vaidmenis – populiariai perteikia informaciją apie Lietuvos kaip jūrinės valstybės idėjos vystymo perspektyvą laiko tėkmėje bei Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų plėtotę. Rengiant parodą bendradarbiauta su Lietuvos kariuomenės Karinėmis jūrų pajėgomis, Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi, Lietuvos jūrų muziejumi, Švedijos nacionaliniu jūrų muziejumi. Paroda pabaigiama spalvingais ir nuotaikingais vaikų piešiniais iš piešinių konkurso „Tėvynės labui“, kurie yra domėjimosi Lietuvos kariuomene ir vaikų pilietiškumo išraiška“, teigė parodos rengėja istorikė Greta Kučinskaitė.

Virtuali knyga sudaryta iš trijų skyrių. Pirmajame aptariama karinio laivyno reikšmė LDK laikotarpiu, antrajame – apžvelgiamas jūrų laivyno formavimas tarpukariu, o trečiajame – išskiriamas Karinių jūrų pajėgų įsteigimas atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę.

Apie Karines jūrų pajėgas:

Karinės jūrų pajėgos (KJP)  yra Lietuvos Respublikos kariuomenės dalis, užtikrinanti mūsų šalies ir jos piliečių saugumą Lietuvos teritorinės jūros vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje. Karinės jūrų pajėgos sėkmingai vykdo savo užduotis bei įsipareigojimus mūsų valstybei, visuomenei ir tarptautiniams partneriams. KJP sudaro Karo laivų flotilė, Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba, Povandeninių veiksmų komanda, Logistikos tarnyba, Mokymo centras ir Jūrų gelbėjimo ir koordinavimo centras. Flotilė yra pagrindinis Karinių jūrų pajėgų elementas, kurį sudaro Priešmininių laivų divizionas, Patrulinių laivų divizionas ir Pagalbinių laivų divizionas. Pagrindiniai KJP padaliniai įsikūrę Klaipėdoje.

Virtualią knygą rasite čia: http://online.pubhtml5.com/arle/mbkt/#p=1