Karo muziejaus sodelyje perduotas Lietuvos kariuomenės vyriausiojo puskarininkio spontonas

Ausiai neįprasta sąvoka „spontonas“ – trumpakotė ietis su plačiu ir puošniu antgaliu. XVII a. amžiuje jie buvo naudojami kaip koviniai ginklai, o su laiku, XIX a. spontonas tapo simboliniu kariuomenės puskarininkio ginklu, kuriuo buvo perduodamos komandos (signalai) mūšio lauke ar rikiuotėje.

Puskarininkiai ne veltui yra vadinami kariuomenės stuburu. Tai yra kariai, kurių tarnyba apima įvairias pareigas: skyriaus vado, būrininko, operacijų vyresniojo specialisto ir Lietuvos kariuomenės vyriausiojo puskarininkio.

Vyriausiasis puskarininkis yra ne tik kariuomenės vado patarėjas, bet ir padėjėjas visais kareivių (jūreivių) ir puskarininkių korpuso klausimais. Jis įgyvendina ir atsako už šio korpuso personalo politiką. Lietuvos kariuomenėje vyriausiojo puskarininkio pareigybės yra įsteigtos kariniuose vienetuose nuo bataliono lygmens ir aukščiau.

Ceremonijoje dalyvavo Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys, pajėgų ir brigadų vadai, Lietuvos kariuomenės vyriausiasis puskarininkis srž. mjr. Remigijus Katinas ir dalinių vyriausieji puskarininkiai iš Pabradėje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų, Latvijos, Estijos, NATO priešakinių pajėgų bataliono puskarininkiai, šeimos nariai ir kiti garbingi svečiai.