Karo muziejuje įvyko padėkos vakaras

Balandžio 21-ąją Vytauto Didžiojo karo muziejaus Didžiojoje salėje įvyko muziejaus mecenatams ir bičiuliams skirtas padėkos vakaras, kurio metu buvo pagerbti Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys muziejaus draugai, karininkai bei kariuomenės daliniai, prisidedantys prie Karo muziejaus plėtros didinimo bei dovanojantys muziejui įvairius istorinius artefaktus, kolekcijas, vertybes, eksponatus ar kitas svarbias muziejui relikvijas, saugomas jų šeimose.

Padėkos vakaro metu skambėjo ne vienas širdį virpinantis renginio svečių ir muziejaus darbuotojų sveikinimo žodis. Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorė Rita Malinauskienė muziejaus vardu dėkojo artimiausiems muziejaus pagalbininkams, skiriantiems savo laiką ir turimus finansus plečiant Karo muziejaus turimų eksponatų kolekcijas ir didinant saugyklas: „Labai noriu padėkoti už dovanas, suteiktas karo muziejui. Už padovanotas pačias brangiausias jūsų artimųjų, jūsų brangiausių žmonių akimirkas, artefaktus, kurie liks ateitiems kartoms“. Rita Malinauskienė taip pat asmeniškai padėkojo nuolatinei muziejaus pagalbininkei, mecenatei Novikienei, Karo muziejui padovanojusiai ne vieną vertingą eksponatą, taip pat ir savo vyro kolekciją: „Mums be galo brangus šis jūsų gestas, tas ryšys muziejaus ir jūsų šeimos tegul nenutrūks visada“.

Karo muziejus ne tik dėkojo renginio svečiams už jų indėlį padedant išsaugoti istoriją ateities kartoms, bet taip pat pristatė parodą „Už pasitikėjimą ir patikėjimą“, sudarytą iš mecenatų ir bičiulių padovanotų muziejui kolekcijų, artefaktų ir istorinių vertybių. Viso padėkos vakaro metu muzikinį foną palaikė nuostabios renginių organizavimo komandos „Harmonija“ atliekamos dainos.