Karo muziejuje – monografijos „Dr. doc. Vladas Natkevičius (1893–1945)“ pristatymas

Sausio 23 d. 15.00 val. Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyks istorikės Joanos Vigos Čiplytės dokumentinės monografijos „Dr. doc. Vladas Natkevičius (1893–1945)“ pristatymas. Tai pirmoji tokio turinio knyga apie atsargos kapitono dr. Vlado Natkevičiaus gyvenimą, diplomatinį darbą ir visuomeninę veiklą, kūrybą.

Apie monografiją:

Tai pirmoji tokio turinio knyga apie ats. kpt. dr. Vlado Natkevičiaus gyvenimą, diplomatinį darbą ir visuomeninę veiklą, kūrybą. Remiantis gausia archyvine medžiaga bei spauda, knyga sudaryta iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje – biografija, antrojoje – autoriaus knygos, straipsniai, politiniai pranešimai ir kt. Dominuoja šios pagrindinės temos – Savanorių raitelių šimtinės ,,Geležinis Vilkas“ steigimas, Paryžiaus universitete apgintos disertacijos analizė Lenkijos okupuoto Vilniaus klausimas, Suvalkų sutarties sulaužymas bei diplomato pareigos Lietuvos pasiuntinyje Paryžiuje ir nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro pareigos Maskvoje, sunkiausiais 1939 – 1940 -aisias Lietuvai metais.

Generolas Stasys Raštikis rašo, kad ats. kpt. dr. Vladas Natkevičius pasižymėjo kaip ,,aktingas“ derybininkas su Kremliaus pareigūnais. Darbas vyko sunkiomis ir nenormaliomis sąlygomis. Tai buvo ne diplomatinis, bet žiaurus, vienašališkas nurodymų vykdymo reikalavimas. Lietuvos delagacija, tarp jų ir ats. kpt. dr. Vladas Natkevičius vieningai vykdė tai, ką Lietuvos Vyriausybė buvo įsakiusi. Nėra jokio pagrindo dabar kaltinti vieną ar kitą tos delegacijos narį dėl Lietuvos nepriklausomybės praradimo.Sovietams okupavus Lietuvą, ats. kpt. dr. Vladas Natkevičius su šeima pasitraukė į Vakarus. Gyveno Austrijoje. Tačiau netikėtai susirgus, 1945 metų gegužės 25 d. mirė. Jam buvo 52- ji metai. Palaidotas Austrijos Tirolio žemės Šrunso kapinaitėse.

Daugiau informacijos: Regina Rajeckienė, tel. nr. (8 37) 22 28 47
Renginys nemokamas.
Renginyje bus filmuojama ir fotografuojama.