Karo muziejuje paminėta Lietuvos Valstybės atkūrimo šventė

Vasario 16-ąją Karo muziejaus sodelyje įvyko didi šventė – iškilmingai paminėta Lietuvos Valstybės atkūrimo diena! Minėjimo metu drauge su Kauno miesto gyventojais, svečiais ir Lietuvos kariuomene iškilmingai įvyko Vyčio kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija, suskambo muziejaus karilionas bei Laisvės varpas, o priesaiką davė jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) I kurso klausytojai.
 
Renginį papuošė ne tik patriotiškai nusiteikę ir pasipuošę žmonės, bet ir Monikos-Marijos, L. Adomaičio koncertas! Vasario 16-ąją lankytojai galėjo ne tik iš arti išvysti karininkų duodamą priesaiką, išgirsti šventei paminėti skirtas šūvių salves, bet ir visą dieną lankytis Karo muziejuje nemokamai.