KARYBA PRIEŠISTORINĖJE LIETUVOJE

Ekspozicija lankytojus supažindina su Lietuvos priešistorės karybos raida, t.y. nuo seniausiųjų laikų, kai Lietuvos teritorijoje pasirodė pirmieji gyventojais, iki valstybės susikūrimo (XI tūkstantmetis pr. Kr.–XIII a. pirma pusė. Eksponuojami akmens amžiuje naudoti medžioklės įrankiai – ginklai ir akmens amžiaus akmeniniai kovos kirviai, buožės, įvairių formų titnaginiai strėlių antgaliai, ietigaliai. Geležies amžiaus karybą rodo eksponuojamos ietys, kovos peiliai, kalavijai, antskrydžiai, šalmai, raitelio ir žirgo aprangos reikmenys.