Kauno įgulos atsisveikinimą su Lietuvos kariuomenės vadu lydėjo iškilminga karių rikiuotė

2019 m. liepos 9 d. Kauno įgula atsisveikino su Lietuvos kariuomenės vadu gen. ltn. Jonu Vytautu Žuku, kuris kariuomenės vadu paskirtas 2014 m. Atsisveikinimo ceremonija simboliškai vyko Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, prie karybos istoriją saugančios institucijos, kurioje  J. V. Žukas pradėjo savo karjerą. Atsisveikinimo metu vyko iškilminga karių rikiuotė, Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo, gėlių prie Nežinomo kareivio kapo ir Laisvės paminklo padėjimo ceremonijos. Kariuomenės vadas po ceremonijos nusipelniusiems kariams įteikė medalius.

Baigęs Vilniaus universitetą J. V. Žukas studijavo Vokietijos Bundesvero vadovavimo akademijoje ir NATO gynybos koledže. Savo karinę karjerą Lietuvos kariuomenės vadas pradėjo Krašto apsaugos departamente, vėliau ėjo MDB „Geležinio vilko“ vado pareigas, dirbo Lietuvos Respublikos gynybos atašė Vokietijos Federacinei Respublikai, Austrijai, Nyderlandams ir Liuksemburgui. Nuo 2008 m. paskirtas Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadu, o nuo 2014 m. – Lietuvos kariuomenės vadu. Už nuopelnus J. V. Žukas apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Lenkijos, Estijos ir Švedijos kryžiais, Latvijos, Italijos, Moldovos ir JAV medaliais bei kitais garbingais apdovanojimais.

Tiksli Lietuvos kariuomenės vadų pasikeitimo ceremonijos data bus tikslinama.
Nuotraukos: Vytauto Didžiojo karo muziejus