Kino juosta „Klaipėda 1923 m. sukilimo metu“

Rugpjūčio mėnesio TOP mėnesio vertybėje pristatome garsaus Lietuvos lakūno Stepono Dariaus sukurtą kino juostą apie Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos 1923 m. sausio mėnesį.

Steponas Darius yra gerai žinomas dėl „Lituanicos“ skrydžio. Jis kartu su Stasiu Girėnu tapo vieni pirmųjų perskridę Atlanto vandenyną. Be minimo įvykio, visuomeninės veiklos bei daugybės sportinių nuopelnų, lakūnas yra žinomas ir dėl to, kad prisidėjo prie 1923 m. Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos. Jis buvo Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto narys ir vieno iš sukilėlių būrių vadas. Už nuopelnus Klaipėdos operacijoje S. Darius buvo apdovanotos Klaipėdos išvadavimo sidabro medaliu.

S. Darius pasirūpino, kad šių įvykių akimirkos būtų įamžintos. Dabar mes galime pamatyti autentiškus 1923 m. karinės akcijos kadrus, to meto Klaipėdos architektūrą bei Lietuvos visuomenės veikėjus.

Kino juosta. Klaipėda 1923 m. sukilimo metu. Režisierius S. Darius