Kovo 15 d. švenčiama partizanų vado Jono Žemaičio-Vytauto gimimo diena

Šiandien, prieš 114 metų gimė Lietuvos partizanų vadas, „ketvirtasis prezidentas“ Jonas Žemaitis-Vytautas. Okupacijos metais Lietuvos partizanams vadovavęs, 1909 metais gimęs Jonas Žemaitis-Vytautas buvo lietuvių pasipriešinimo veidas, savo darbais teikęs tautai laisvės ir išsilaisvinimo viltį. Partizanų vadas kovą už laisvę pradėjo 1945 m. pavasarį ir netgi 9 metus ginklu gynė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo siekį. Partizaninio karo metu Žemaitis-Vytautas buvo vadinamas įvairiais epitetais: „Ketvirtuoju prezidentu“, „pogrindžio prezidentu“, „generolu“, „LLKS Tarybos pirmininku“ ir t.t.

1954 m. birželį vykusiame uždarame teisme suteikus paskutinį žodį, Jonas Žemaitis-Vytautas ištarė: „Aš, kaip ir kiti mano bendraminčiai, manau, kad Sovietų Sąjunga ginkluotomis pajėgomis įsiveržė į mūsų šalį. Šį sovietų vyriausybės žingsnį laikau neteisėtu… Visus pogrindžio veiksmus, kurio dalyviu aš buvau, nukreiptus prieš sovietų valdžią, aš laikau teisingais ir nelaikau nusikalstamais. Tik noriu pabrėžti, kad, kiek man teko vadovauti Lietuvos kovotojų už laisvę kovai, aš stengiausi, kad ši kova laikytųsi humanizmo principų. Jokių žvėriškumų aš neleidau. Koks bus teismo sprendimas – man žinoma. Aš vis tiek manau, kad kova, kurią aš vedžiau devynerius metus, turės savo rezultatų.“

2009 m. minint Jono Žemaičio-Vytauto 100-ias gimimo metines, Lietuvos Seimas Joną Žemaitį-Vytautą paskelbė ketvirtuoju prezidentu – taip, kaip ir buvo numatyta laikinojoje partizanų konstitucijoje, 1949 m. vasario 16-osios LLKS tarybos deklaracijoje, pasirašytoje vieninteliame vyriausių partizanų vadų ir jų atstovų suvažiavime Minaičiuose.