Laivo automatinis pabūklas „Bofors“ L60

Priešlėktuvinis švediško „Bofors“ pabūklo modelis, 40 mm kalibro L60, buvo gaminamas nuo 1934 iki 1948 metų. Gamintos tiek sausumoje, tiek laivuose naudojamos ginklo modifikacijos.
Ketvirtajame dešimtmetyje daugiau nei dešimtis valstybių – Prancūzija, Portugalija, Graikija, Japonija, Čekoslovakija ir kitos – įgijo pabūklo gamybos licencijas. Daugelis minėtų valstybių nepagamino nė vieno licencijuoto modelio, o japonai sukūrė savąją modifikaciją. Pasak lenkų karybos istoriko Maciej Tomaszewski, prieškario Lenkijos laivai taip pat buvo ginkluoti 40 mm kalibro „Bofors“ pabūklais.
L60 itin išpopuliarėjo Antrojo pasaulinio karo metais. Jį naudojo JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos kariuomenės. Karybos istorikų tekstuose galima sutikti nuomonių, jog L60 buvo ko gero vienas efektyviausių Antrojo pasaulinio karo priešlėktuvinių automatinių pabūklų. Britai ir amerikiečiai Antrojo pasaulinio karo metais sukūrė savąsias pabūklo modifikacijas.
Literatūroje taip pat galima sužinoti, jog šio modelio pabūklai dar buvo plačiai naudojami iki 1957 metų, kol juos pradėjo keisti modernesni L70 modeliai. Tačiau vienas modelis kito visiškai neišstūmė, tad tiek L60, tiek L70 sėkmingai naudingi kartu.
Karo technikos ekspozicijos lankytojai dažnai domisi, kuris ekspozicijos eksponatas yra seniausias. Atsakymas – šis, 1945 m. pagamintas, L60 yra vienas seniausių ekspozicijos eksponatų.

Karo technikos ekspozicijoje esantis pabūklas į Lietuvą atkeliavo 1998 metais kaip Norvegijos Karalystės parama jaunoms Lietuvos Ginkluotosioms Pajėgoms. Juo apginkluotas Karinių jūrų pajėgų patrulinis kateris P31 „Dzūkas“, kiek anksčiau, 1994 metais, taip pat gautas iš norvegų.
Senasis „Dzūkas“, ant kurio buvo sumontuotas pabūklas, nurašytas 2007 metais.  Tačiau, kaip ir tos pačios klasės patrulinio katerio „Skalvis“ atveju, „Dzūko“ vardo tradicija Lietuvos Karinėse jūrų pajėgose tebėra gyva. Dabar naudojamas Karinių jūrų pajėgų „Dzūkas“ – daniškas Flyvefisken klasės patrulinis laivas P12 „Dzūkas“, naudojamas nuo 2008 metų.
Bofors L60 pabūklo greitašauda siekia 120 šūviu per minutę, nors efektyvi rekomenduojama greitašauda yra kiek mažesnė – 80 – 90 šūvių per minutę. Pabūklo efektyvaus šūvio nuotolis siekia iki 3000 metrų, šaudmenų kovinį komplektą sudaro 36 sviediniai.
Pasak įdomios informacijos apie sėkmingą šūvio tikimybę, taikiniui skrendant 800 m. aukštyje ir žemiau, pataikymo tikimybė siekia 96-98%. Taikiniui skrendant 2400 m. aukštyje ir aukščiau, pataikymo tikimybė tėra 2%.
Šis pabūklas gali būti valdomas tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu. Karo technikos ekspozicijoje esantis ginklas yra valdomas rankiniu būdu.
Valdant pabūklą rankiniu būdu, operatoriai, įsitaisę sėdynėse, sukinėja rankenas ir taikosi: kairysis reguliuoja šaudymo aukštį, dešinysis – kryptį. Nors taikosi abu kariai, tik kairėje sėdintis po dešine koja turi šaudymo pedalą.
Trečiasis įgulos narys užtaisinėja pabūklą, į dėtuvą viršutinėje dalyje dėdamas šaudmenis, kurių kiekvienas sveria beveik kilogramą. Už ginklo operatorių įrengtos vietos šaudmenimis sudėti, kad jų staiga nepritrūktų ir būtų galima užtikrinti nuolatinį užtaisymą.
Ketvirtasis įgulos narys ruošia šaudmenis, deda į specialias dėtuves ir padavinėja juos užtaisytojui.

Galbūt šį tekstą skaito žmonės, kuriems teko tarnyboje susidurti su šiuo ginklu ar juo šaudyti? Galbūt turite įdomių istorijų, kuriomis galėtumėt pasidalinti? Galbūt turite nuotraukų? Mums būtų įdomu išgirsti ir pamatyti!

nuotr.:
1 – Patrulinio laivo P31 „Dzūkas“ artileristų komanda su 40 mm pabūklu L60. Apie 1999-2000 m. Karinių jūrų pajėgų nuotrauka
2 –Patrulinio laivo P31 „Dzūkas“ artileristų komanda su 40 mm pabūklu L60. Apie 1999-2000 m. Karinių jūrų pajėgų nuotrauka
3 – L60 pabūklas Karo technikos ekspozicijoje
4 – Pro L60 pabūklo taikiklį