„Lietuvninkai! Pabuskit, klausykit, padabokit!“ – prieš 105 metus pasirašytas Tilžės aktas

Prieš 105 metus buvo priimtas Mažosios Lietuvos lietuvių (lietuvininkų) politinis dokumentas, mums žinomas Tilžės akto pavadinimu. 1918 metų lapkričio 30 dieną jį priėmė Mažosios Lietuvos tautinė taryba.

Dokumentas parengtas remiantis tų pačių metų sausį JAV Prezidento Woodrow Wilson garsiojoje „14 punktų programoje“ paskelbta tautų apsisprendimo teise. Ja rėmėsi po Pirmojo karo subyrėjusių imperijų tautos, Europoje kūrusias naujas tautines valstybes.

Aktas išreiškė Mažosios Lietuvos gyventojų daugumos, lietuvininkų, valią ir reikalavimą, kad Mažoji Lietuva prisijungtų (ar „prisiglaustų“, kaip rašoma dokumente) prie lietuvių tautos kamieno – atkurtos Lietuvos valstybės. Tilžės aktas tapo simboliu, įkvėpusiu 1923 m. Klaipėdos karinę operaciją. 

Aktą pasirašė Mažosios Lietuvos tautinės tarybos 24 nariai: Pasirašė: Jonas Vanagaitis, Viktoras Gailius, Martynas Jankus, Mikelis Deivikas, Mikas Banaitis, A. Smalakys, Kristupas Paura, Mikelis Lymantas, D. Kalniškys, Fridrikas Zubaitis, Kristupas Kiupelis, Enzys Jagomastas, Jurgis Arnašius, Jurgis Lėbartas, Liudvikas Deivikas, Jonas Užpurvis, Jurgis Gronavas, Mikelis Mačiulis, Emilis Bendikas, Mikelis Reidys, Valteris Didžys, Jokūbas Juška, Mikelis Klečkus, Jurgis Margys.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniuose saugomas dvipusis dokumentas, su korektūromis ir originaliais  parašais užklijuotas ant vienspalvio popieriaus lapo. Žinoma, kad buvo pasirašyti šeši Pareiškimo egzemplioriai. Tikėtina, kad Vytauto Didžiojo karo muziejus saugo vieną iš tų šešių.

Tilžės aktas buvo publikuotas ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus kataloge „Lietuvos karinė operacija Klaipėdos krašte 1923 m. sausio mėn. Muziejinės vertybės Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniuose“. Klaipėdos krašto atgavimo šimtmečiui skirtas katalogas yra viešai prieinamas ir kurį galite parsisiųsti paspaudę atsisiuntimo nuorodą.