Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė senojoje kartografijoje

Senieji kartografiniai kūriniai – iškalbingi Lietuvos istorijos liudytojai ir kultūros dokumentai – nėra skirti kuriai nors vienai temai. Jie – universalūs, juose atsispindi ir gamtos, ir visuomenės reiškinių raida bei dėsningumai. Jų paskirtis ne tik informacinė, bet ir estetinė.

Eksponuojami muziejaus fonduose sukaupti kartografiniai kūriniai, supažindinantys visuomenę su pirmuoju originaliu 1613 m. Amsterdame išleistu Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapiu ir kitais žymių XVI–XVIII a. Nyderlandų, Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, Lenkijos kartografų darbais. Lietuvos istorijai ir lietuviškajai kartografijai ypač svarbus M. K. Radvilos Našlaitėlio rūpesčiu ir lėšomis išspausdintas Tomašo Makovskio parengtas ir Heselio Geritso išraižytas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis – vienas reikšmingiausių Lietuvos kartografijos istorijos ir kultūros paminklų. Jame detaliai nubrėžtos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ribos, parodytas administracinis-teritorinis suskirstymas, gausu istorinių faktų ir kitokios informacijos. Tai vienas geriausių Renesanso epochos kartografijos darbų. Beveik pusantro šimto metų jis buvo Europos kartografų kopijuojamas, perdirbinėjamas ir spausdinamas įvairiuose atlasuose. Parodoje eksponuojami įvairūs šio žemėlapio leidimo variantai ir perdirbiniai.

 

PARODĄ SUDARO: 10 tentų+5 trikojai stovai. Tentų išmatavimai: 80×160 cm.

Kilnojamosios Vytauto Didžiojo karo muziejaus parodos užsakomos tel.: +370 37 22 28 47 arba el. p.: [email protected].