Lietuvos kariuomenė laikinojoje sostinėje 1919–1940 m.

Pristatome naują Vytauto Didžiojo karo muziejaus leidinį „Lietuvos kariuomenė laikinojoje sostinėje 1919–1940 m.“, skirtą Laikinosios sostinės metams paminėti.

1919 m. sausio 2 d. prie Vilniaus prisiartinus bolševikams, Lietuvos Vyriausybė persikėlė į Kauną. Nuo tada miestas kiek daugiau nei dviem dešimtmečiams tapo laikinąja valstybės sostine. Šiuo laikotarpiu Kauno miesto reikšmė išaugo, mieste susitelkė aukščiausios valdžios institucijos, veikė užsienio šalių diplomatinės pasiuntinybės, kūrėsi švietimo ir kultūros įstaigos. Reikšmingą vietą laikinosios sostinės gyvenime užėmė ir Lietuvos kariuomenė.

Pirmaisiais Lietuvos valstybingumo metais į Kauną persikėlė visa kuriamos Lietuvos kariuomenės vadovybė ir jai pavaldžios tarnybos. Būtent Kaune beveik visą Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpį buvo organizuojama viso krašto apsaugos sistema, kuriami šalies gynybos planai ir vadovaujama kariuomenei. Kaune telkėsi ir karinio pobūdžio organizacijos, o įkurtas Karo muziejus pradėjo kaupti Lietuvos kariuomenės ir kovų dėl Nepriklausomybės relikvijas ir tapo visuomenės patriotizmą ir pilietiškumą ugdančia institucija.

1919 m. gegužės 11 d. Kauno Rotušės aikštėje įvyko pirmoji iškilminga Lietuvos kariuomenės priesaika. Valstybinių švenčių ir kitų iškilmių metu Kauno gatvėmis žygiuodavo karių rikiuotės, vykdavo kariuomenės paradai, pulkų karių priesaikos ir vėliavų teikimo iškilmės. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje susiformavo iki šiol gyvuojanti žuvusių dėl Lietuvos laisvės pagerbimo ir Vyčio Kryžiaus vėliavos pakėlimo ceremonijos tradicija. Visos iškilmės, kuriose dalyvaudavo ir pasirodydavo kariuomenė, sulaukdavo ne tik aukščiausių šalies pareigūnų, bet ir didžiulio visuomenės susidomėjimo.

Šis albumas būtent ir skirtas Laikinosios sostinės metams paminėti. Jo tikslas – pristatyti ikonografinę medžiagą, kurioje atsispindi Lietuvos kariuomenės kūrimas ir gyvavimas Kaune Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu.

Leidinį rasite čia