Lietuvos kariuomenės Karo sanitarijai – 105-eri

1918 m. lapkričio 23 d. oficialiai pradėta kurti Lietuvos Respublikos kariuomenė. Artėjantis priešiškų jėgų šešėlis nepaliko abejonių dėl būtinybės stoti į ginkluotą kovą. Suvokus kilsiančių mūšių neišvengiamybę, suprasta ir karių sveikata besirūpinančios įstaigos būtinybė. Nepraėjus nei dviem savaitėms, gruodžio 4 d., įkurtas Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyrius, kurio 105-erių metų sukaktį šiandien minime.

Vytauto Didžiojo karo muziejus, minėdamas šią sukaktį ir žvelgdamas į karo medicinos ištakas Pirmosios Lietuvos Respublikos metu, džiaugiasi ryškiu istorijos sutapimu, bendru su karo medikais. Šis sutapimas reiškiasi vienu asmeniu – generolu Vladu Nagevičiumi. Tiek mūsų muziejaus, tiek Sanitarijos skyriaus organizatoriumi ir pirmuoju viršininku paskirtas šis visuomenės šviesulys, kuris, skaitant jo biografiją, atrodo, prisidėjo kone prie kiekvienos tuo metu pradėtos plėtoti veiklos.

Dar prieš įsižiebiant pirmosioms Nepriklausomybės kovų kibirkštims, rūpintasi į kuriamą kariuomenę plūstančių savanorių sveikata ir tinkamumu ginklu tarnauti tėvynei. Nespėjus sukurti sistemingos ir funkcionalios infrastruktūros, skurdžiomis sąlygomis teko gelbėti pirmųjų sužeistųjų gyvybes, gydyti ir slaugyti juos. Sunkiausią iššūkį kėlė nuolatinis karų palydovas, toks pat žiaurus ir negailestingas kaip ir pats karas – užkrečiamosios ligos. Nepaisant tokių slegiančių ir gniuždančių aplinkybių, Sanitarijos tarnyba kaip ir pati kariuomenė atrado ryžto ir jėgų įveikti visus sunkumus, iššūkius ir priešus. Sukurtos stacionarios ir mobilios gydymo įstaigos, išugdytas medicinos personalas, nuolat prižiūrimas, stebimas ir gerinamas kareivinių sanitarinis stovis išlaikė Lietuvos kariuomenę pajėgią kovoti su šalį užklupusiais priešais.

Nurimus kovų įkarščiui ir pasitikus taikos laikotarpį, Sanitarijos tarnyba gerino savo darbo metodiką palankiomis sąlygomis bei toliau rūpinosi karių sveikata. Šiandien šiuos gyvybiškai svarbius darbus tęsia dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnyba. Vertindami, žavėdamiesi ir dėkodami Lietuvos karo medikams už jų svarbius darbus, rūpestį Lietuvos karių sveikata, šiandien džiaugiamės Karo sanitarijos metinėmis.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių nuotraukoje – Karo sanitarijos skyriaus Skrajojantieji būriai, 1920 metų rugsėjis. Prie pirmojo vežimo dešinėje – skrajojančio būrio vadas vyr. gydytojas Adomas Laskauskas.