„LITUANICOS“ MEMORIALINĖ SALĖ IR LIETUVOS KARIUOMENĖ 1920-1940 M.

Išskirtinis dėmesys skiriamas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno transatlantiniam skrydžiui, kuris pasaulio aviacijos istorijoje minimas kaip vienas tiksliausių. „Lituanicos“ memorialinėje salėje rodomos lėktuvo nuolaužos, lakūnų drabužiai, asmeniniai daiktai, dokumentai, apdovanojimai, pinigai.

Taikos meto kariuomenės istorija nušviečiama ekspozicijoje „Lietuvos kariuomenė 1920-1940 m.“ Pagrindinis dėmesys joje skiriamas asmenybėmis, ginkluotei, uniformoms (rodomos sausumo kariuomenės, karo aviacijos ir karinio laivyno uniformų rekonstrukcijos) ir jų elementams, apdovanojimams, kasdienėms tarnybos detalėms.