Manifestas Visiems gyventojams Klaipėdos Krašto

 Lapkričio mėnesio TOP vertybė – Vytauto Didžiojo karo muziejaus Spaudos rinkinyje saugomas „Manifestas Visiems gyventojams Klaipėdos Krašto“. Dvylikos punktų Manifestą lietuvių ir vokiečių kalbomis paskelbė Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas 1923 m. sausio 9 d. Šilutėje.

Atsišaukime nurodyta, kad krašto valdymą perima Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas. Panaikinti visi Klaipėdos kraštą valdžiusios Direktorijos, kuriai vadovavo Vilius Steputaitis, įgaliojimai. Komitetas naujuoju Direktorijos pirmininku paskyrė buvusios Direktorijos narį Erdmoną Simonaitį. Manifestu visiems krašto gyventojams suteiktos lygios teisės. Išteisinti tie, kurie ankstesnės valdžios buvo nuteisti remiantis politiniais motyvais.

Valstybės tarnautojams nurodyta ir toliau atlikti savo pareigas. Siekiant išlaikyti rimtį ir gyventojų saugumą, Klaipėdos krašte paskelbtas „Rimties stovis“, kurio metu uždrausta pardavinėti alkoholinius gėrimus, o tvarkai išlaikyti šalia Krašto Direktorijos sudarytas „Vyriausias Rimties Sudas“ – teismas. Taip pat nurodomos bausmės tiems, kurie naikins Krašto infrastruktūrą ir nesilaikys naujos valdžios įsakymų. Manifesto paskutiniame punkte skelbiama, kad Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas visą darbą atlieka vardan tėvynės, gyventojų gerovės ir geresnės krašto ateities, ir kviečia prisidėti visus, kam rūpi gimtojo krašto gerovė.

Manifestą patogiai, išsididinus tekstą, galima skaityti LIMIS sistemoje.