Meno rinkinys

Meno rinkinys
Muziejinės vertybės Meno rinkinio saugykloje.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus Meno rinkinyje saugoma apie 1500 eksponatų: tapybos, skulptūros, taikomosios dailės ir grafikos kūriniai. Dailininko Petro Kalpoko paveikslas „Vytis“, įsigytas 1921 m., buvo pirmasis ne tik meno rinkinio, bet ir paties muziejaus eksponatas. Rinkinyje gausu dailės kūrinių, skirtų Nepriklausomybės kovų įamžinimui taip pat tarpukario Lietuvos karininkų portretų. Reikšmingą fondo dalį sudaro dailininkų Zigmo Petravičiaus, Jurgio Juodžio, Vytauto Mackevičiaus, Vaclovo Kosciuškos darbai.