Minimos diplomato Povilo Žadeikio 135-osios gimimo metinės

Šiandien (2022 m. kovo 14 d.) minime Krašto apsaugos ministro, karininko, diplomato Povilo Žadeikio 135-ąsias gimimo metines. Pirmojo pasaulinio karo dalyvis, kovojęs Rusijos imperijos kariuomenės pusėje, Lietuvos labui dirbo dar net nepaskelbus naujos respublikos nepriklausomybės. 1918 m. dirbo Lietuvos Tarybos repatriacijos komiteto vyr. sekretoriumi Petrograde (dab. Sankt Peterburgas), rūpinosi lietuvių tremtiniais, karo pabėgeliais, jų grįžimu į tėvynę.

Pats grįžęs į nepriklausomybę paskelbusią Lietuvą, iškart įsisuko į šios pergalės išsaugojimo darbus. 1919 m. birželį buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, o rugpjūtį–spalį ėjo Krašto apsaugos ministro pareigas. Šios tarnybos metu Lietuvoje įvesta karinių laipsnių sistema, likviduota slapta lenkų karinė organizacija POW. Nuo 1921 m. kovo buvo ypatingųjų reikalų karininkas prie Krašto apsaugos ministro, o 1921–1923 m. Karo technikos valdybos bendrosios dalies viršininkas. 1920–1921 m. P. Žadeikis buvo Lietuvos misijos narys ir kaip karinis įgaliotinis dalyvavo Lietuvos misijose užsienyje – JAV ir Prancūzijoje. Nuo 1923 metų dirbo diplomatu: pirmasis Lietuvos konsulas Čikagoje, generalinis konsulas Niujorke, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Vašingtone. Šioje šalyje parašė knygą, pristatančią mūsų šalį užsieniečiams „Introducing Lithuania: An economic historical outline and hints for tourists. 1930 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinu.

Lietuvai skausmingai grįžus į okupacinius gniaužtus, Povilas Žadeikis aktyviai veikė Vyriausiajame Lietuvos išlaisvinimo komitete, Amerikos lietuvių taryboje ir kitose organizacijose. Nors nepriklausomoje tėvynėje svarbiausias Krašto apsaugos ministro pareigas ėjo labai trumpai, P. Žadeikio svariausia veikla Lietuvos gerovei pasiekta užsienyje – tiek dar Rusijos imperijoje, tiek JAV laisvos ir okupuotos Lietuvos metais.