Paroda „Totoriai – Lietuvos kariai“

2021 metais sukako 700 metų kai didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas pakvietė kaip sąjungininkus totorių karius į pagalbą kovoje prieš kryžiuočius. Totoriai paliko ryškų pėdsaką Lietuvos ir ypač jos karybos istorijoje, jie sudarė stambius nacionalinius kovinius dalinius, saugojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienas. Pirmosios žinios apie Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje gyvenančius totorius siekia dar XIV a., totoriai laikomi viena seniausių etninių mažumų Lietuvoje. Daugiausia totorių į LDK persikėlė XIV a. pab., Vytauto Didžiojo laikais. Lietuvos totoriai sudarė asmeninę Vytauto sargybą, kartu kovojo ir Žalgirio mūšyje. Vytautą totoriai labai gerbė, jį vadino Watad, tai reiškia atrama, palaikančia islamą. XV–XVI a. totorių skaičius Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje nuolat augo. Atvykę į LDK ir eidami karinę tarnybą totoriai gaudavo žemės ir kilmingųjų privilegijas. Totoriai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenėje atliko lengvosios kavalerijos funkciją. Totoriai taip pat dalyvavo visuose XVI–XVIII a. Abiejų Tautų Respublikos kovose su vidaus ir išorės priešais, XIX a. sukilimuose prieš carinės Rusijos valdžią.

Šiandien Lietuvoje gyvena apie 3000 totorių, nors sovietmečiu dėl pasikeitusių gyvenimo sąlygų šiai bendruomenei grėsė visiška asimiliacija ir išnykimas. Šiuo metu didžiausios totorių bendruomenės yra Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse. 2021-uosius paskelbus Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais, Karo muziejaus Parodų salėje buvo pristatyta paroda „Totoriai – Lietuvos kariai“, kuri šiandien lietuvių ir anglų kalbomis pasiekiama virtualioje erdvėje. Parodą 360º kampu galima pamayti štai čia: https://bit.ly/3JM9LNr