Parodos ir katalogo „100 metų – 100 eksponatų“ pristatymas

Švenčiant 100 metų jubiliejų, 2021 m. liepos 7 d. 17.30 val. Vytauto Didžiojo karo muziejuje bus pristatytas katalogas „100 metų – 100 eksponatų“. Pristatymo metu ne tik išgirsite apie muziejuje saugomus eksponatus, bet turėsite unikalią galimybę aplankyti ir pagal katalogą parengtą parodą.

1921 m. vasario 16 d. iškilmingai atidarytas Vytauto Didžiojo karo muziejus. Jo istorija prasidėjo tuomet, kai paskelbus Lietuvos Nepriklausomybės aktą ir pradėjus kurti Lietuvos kariuomenę, kariuomenės vadovybė nusprendė Kaune įsteigti Karo muziejų. Nors darbai buvo pristabdyti, tačiau juos atnaujinus brigados generolas Vladas Nagevičius vos per keturias savaites seną, caro karių reikmėms naudotą jojyklą ir koplyčią pavertė Lietuvos kovų istoriją įamžinančia erdve.

„Taip norisi paminėti visus prisidėjusius prie muziejaus, o kartu ir visos Lietuvos kultūros vertybių gausinimo. Žinome, jų yra jau ne šimtai, o tūkstančiai. Ačiū visiems kuriantiems, dovanojantiems ir dirbantiems „vardan tos Lietuvos…“. Tad ir šiandien tikime, kad 1924 m. pasakyti Tautos patriarcho, Vasario 16-osios akto signataro dr. J. Basanavičiaus žodžiai „kiekvieną kartą, kada man tenka apsilankyti karo muziejuje, negaliu nepasidžiaugti širdingai čia surinktais eksponatais, kurie man suteikia didžiausio pasigėrėjimo“ nusako muziejuje dirbančių žmonių darbo prasmę, o jį lankančių – pasididžiavimą savo valstybe“, – sako direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja Janina Karosevičiūtė

Šiame kataloge tik 100 muziejinių vertybių, arba kitaip – eksponatų, tiek, kiek metų skaičiuoja ir pats muziejus. Muziejuje jų yra daugiau kaip ketvirtis milijono. Todėl kataloge pamatysite tuos, kurie, galbūt, atrodė muziejininkams įdomiausi ar brangiausi. Eksponatai kataloge sudėlioti chronologiškai – nuo pirmojo eksponato Petro Kalpoko paveikslo „Vytis“ iki dar visai naujai gautų, neseniai kariuomenėje naudotų, karo technikos muziejinių vertybių.

17.30-17.35 val. – Parodos atidarymas – įžanginis žodis.
17.35–17.40 val. – katalogo „100 metų – 100 eksponatų“ pristatymas.
17.40–17:45 val. – Karo muziejaus fondų pristatymas.
17.45–17:55 val. – apdovanojimai.
17:55–18:15 val. – parodos „100 metų – 100 eksponatų“ pristatymas ir apžiūrėjimas.