Pistoletas „Colt M1911 A1-67“

Įdomioji kovo mėnesio Vytauto Didžiojo karo muziejaus vertybė – pistoletas „Colt M1911 A1-67“. Amerikietiškas pistoletas yra 11,43 mm kalibro, gamintas XX a. 7-9 deš.

Šį ginklą 1999 m. liepos 28 d. Lietuvos kariuomenės vadui brig. gen. Jonui Kronkaičiui įteikė vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas gen. Veslis Klarkas (Wesley K. Clark). Pistoletas įmontuojamas į specialiai jam skirtus rėmelius su organiniu stiklu. Rėmelių nugarėlė kartoninė, su gen. Dvaito D. Eizenhauerio (Dwight D. Eisenhower) 1951 m. balandžio 2 d. pasirašyto dokumento kopija, kalbos citata ir komentaru, o taip pat pistoleto „Colt M1911“ istorijos santrauka ir dviem nuotraukų kopijomis. Vienoje jų gen. D. D. Eizenhaueris užfiksuotas dokumento pasirašymo metu, kitoje aviacijos, laivyno ir kitų aukštųjų karininkų fone.

Pusiau automatinis pistoletas „Colt M1911“ yra efektyvus ginklas, kurio paleistos kulkos turi didelę stabdomąją galią. Tai lėmė ilgą šio pistoleto panaudojimo istoriją. „Colt M1911“ paplito daugelio valstybių kariuomenėse. Ginklą naudojo į NATO besiruošiančios stoti ir tebenaudoja aljansui jau 20 metų priklausančios Lietuvos kariuomenė.