Prie šimtą metų gimė Lietuvos partizanų vadas Vaclovas Ivanauskas-Vytenis, Gintautas, Henrikas

Prieš 100 metų lapkričio 6 d. gimė Vaclovas Ivanauskas-Vytenis, Gintautas, Henrikas – antinacinio pasipriešinimo dalyvis, vienas iš Lietuvos partizanų vadų.

Vakarų Lietuvos partizanų srities vadas V. Ivanauskas per šešerius laisvės kovų metus nuėjo įspūdingą kelią – nuo eilinio partizano iki srities vado! Likimas ne kartą jam lėmė poste pakeisti žuvusį draugą. V. Ivanauskui, kaip patyrusiam partizanui, buvo pavesta atkurti Žemaičių apygardą, jis dalyvavo rengiant Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) norminius dokumentus, parengė LLKS Baudžiamąjį statutą.

Daugiausia dėl jo reiklumo ir atsargumo LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas net iki 1950 m. turėjo patikimą nuolatinį ryšį su Pietų Lietuvos apygardomis. 1951 m. per saugumo karinę operaciją kareiviams apsupus ir padegus daržinę, kurioje buvo slėptuvė, V. Ivanauskas, sunkiai sužeistas ir suimtas, mirė nedavęs parodymų.

Ivanausko nuopelnus Laisvės kovoms dar 1950 m. įvertino bendražygiai –jis buvo apdovanotas Laisvės kovos kryžiumi, jam buvo suteiktas majoro laipsnis. Atkūrus Lietuvos valstybę, 1997 m. suteiktas kario savanorio statusas, 1998 m. – pulkininko laipsnis ir apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius) (po mirties).

 

Vakarų Lietuvos (Jūros) srities vadas Vaclovas Ivanauskas-Gintautas. Nuotrauka iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių.