Prieš 150 metų gimė generolas Leonas Radus-Zenkavičius

Ne kartą minėjome karininkų trūkumą Lietuvos Nepriklausomybės kovų metu. Kiekvienas karininkas buvo ypatingai svarbus, o ką jau kalbėti apie generolus. Nors šiandien mūsų prisimenamas generolas į Lietuvą grįžo 1921 m., kai įnirtingiausios kovos už Lietuvos laisvę jau buvo nurimusios, jis atliko milžinišką ne tik karininkų trūkumo klausimą sprendusį darbą. Jis taip pat pasirūpino, kad karininkas nešiotų ne tik jo laipsnį žyminčius ženklus, bet ir jam prideramą išsilavinimą, išmanymą ir rafinuotumą. Šiandien minime Lietuvos karo mokslo pagrindus paruošusio generolo Leono Radus-Zenkavičiaus (1874-1946) 150-ąsias gimimo metines.

Tai vienas iš retų lietuvių, kuris užsitarnavo generolo laipsnį carinės Rusijos kariuomenėje. Nesileisime į jo tarnybos pasiekimus šioje kariuomenėje, nors tiek pasiekė retas lietuvis. Apsiribosime paminėję, kad karinę patirtį kaupė Rusijos–Japonijos ir Pirmajame pasauliniame karuose. Norisi išskirti jo mokslinę veiklą, kuri ryškiausiai atsiskleidė po bolševikų įvykdyto perversmo. 1918–1920 m. L. Radus-Zenkavičius tarnavo Raudonosios Armijos generalinio štabo karo istorijos skyriuje, o 1920 m. dirbo Lietuvos atstovybėje Maskvoje. Ši veikla gali pasirodyti dviprasmiška. Lietuvai kovojant su bolševikais, aptariamasis generolas dirba Raudonosios Armijos sudėtyje, tačiau matome, kad jo sukaupta patirtis ir gebėjimai vadovauti tiesiogiai neprisideda prie kovų mūšio lauke. Jis apsiriboja moksliniu darbu. Kylančias dviprasmybes nuplauna L. Radus-Zenkavičiaus veikla ir nuopelnai nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje.

Kaip jau minėjome, didieji mūšiai Lietuvoje jau buvo pritilę ir savo sukauptos karinės patirties generolui tiesioginėse kovose panaudoti neteko. Užtat teko perteikti savo mokslinio darbo gabumus. 1921 m. gegužės 29 d. jis paskiriamas Karo mokslo skyriaus viršininku, o po metų – Aukštųjų karininkų kursų viršininku. Šie kursai neturėjo aiškios karininkų ruošimo sistemos. Kursų statuto projektą, pirmuosius karo mokslo vadovėlius paruošė būtent L. Radus-Zenkavičius. Jis taip pat buvo vienas iš Karo mokslo draugijos steigėjų.

Minėdami šios didžios asmenybės 150-ąsias gimimo metines, minime ir Lietuvos karo mokslo pradžią, tobulėjimą ir svarbą. Pats L. Radus-Zenkavičius savo asmeniu rodė išsilavinusio karininko pavyzdį, mokėdamas net 7 užsienio kalbas, domėdamasis ornitologija, kaupdamas mineralų kolekciją. Nepamirštant jo nuopelnų, šiandienos karininkai taip pat rodo išsilavinusio ir išsimokslinusio piliečio pavyzdį.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus vertybės.

Portretas „Generolas Leonas Radus-Zinkavičius“, aut. Jonas Mackevičius, 1936 m.
Karo mokyklos VI karininkų laidos išleistuvės. Gen. Leonas Radus-Zenkavičius sėdi antras iš kairės. 1924 m.
Karo mokyklos VII karininkų laidos išleistuvės. Pamaldos mokyklos aktų salėje. Pirmoje eilėje (iš kairės) stovi: Krašto apsaugos ministras plk. Teodoras Daukantas, Seimo vicepirmininkas prelatas Justinas Staugaitis, Čekoslovakijos atstovas Lietuvai prof. Jaroslov Galia, nežinomas, Prancūzijos diplomatinis atstovas Lietuvai (1920–1925) Jean Marie Gabriel Padovani, gen. Leonas Radus-Zenkavičius. Aukštoji Panemunė, Kaunas. 1925 m. rugsėjo 7 d.
Prezidentas Aleksandras Stulginskis su karininkais. Pirmas iš kairės stovi Krašto apsaugos ministras plk. Teodoras Daukantas. Pirmas iš dešinės – gen. Leonas Radus-Zenkavičius, antras – gen. Silvestras Žukauskas, antroje eilėje, tarp A Stulginskio ir L. Radaus-Zenkavičius, – plk. Juozas Papečkys, antroje eilėje pirmas iš dešinės – plk. Petras Kubiliūnas. 1924-1925 m.

 

 

Leonas Radus-Zenkavičius „Trumpas Didžiojo karo eskizas“, 1924 m.
Vinjetė „Aukštųjų karininkų D.L.K. Vytauto kursų V-oji laida“. Vinjetės viršutinės dalies centre, augaliniu ornamentu apsuptas LDK valdovas Vytautas Didysis. Žemiau – kursų viršininko, generalinio štabo generolo Leono Radus-Zenkavičiaus (1874–1946 m.) nuotrauka. Be jų vinjetėje turėtų būti 75 portretinės, ovalo formos nuotraukos. Vinjetėje taip pat galima rasti plk. Jono Kraucevičiaus, plk. Brunono Štencelio, plk. Emilio Vimerio nuotraukas.