Karo muziejuje vyko konferencija „Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 30-metis“

Rugsėjo 6-ąją Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko konferencija „Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 30-metis“.

Konferencijoje dalyvavo KAM ministras Arvydas Anušauskas, KAM viceministras Žilvinas Tomkus, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras prof. Vytautas Landsbergis, okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos derybose 1993 metais dalyvavę derybų grupės nariai.
 
Konferenciją ir diskusiją moderavo signataras, Lietuvos Respublikos derybų su Rusija dėl kariuomenės išvedimo iš Lietuvos valstybinės delegacijos koordinatorius, Lietuvos respublikos ministras pirmininkas (1992) Aleksandras Algirdas Abišala.
 
Apie Rusijos kariuomenės išvedimą iš Lietuvos 1993 m.

Lietuvai paskelbus nepriklausomybės atkūrimą, jau kitą dieną, 1990 m. kovo 12 d., Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl 1967 m. spalio 12 d. TSRS visuotinės karinės prievolės įstatymo negaliojimo Lietuvos Respublikos teritorijoje“. Tuo metu Lietuvos teritorijoje tebebuvo dislokuota okupacinė kariuomenė, tad šalyje pradėtas ilgas ir sudėtingas okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos procesas, į kurį įsitraukė visa lietuvių diplomatija.

1992 m. sausio 31 d. prasidėjo derybos su Rusijos vadovybe dėl okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos. Lietuvos valstybinei derybų delegacijai vadovavo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininko pavaduotojas Česlovas Vytautas Stankevičius. Derybos buvo įtemptos ir sudėtingos. Vis dėlto, Lietuvai tvirtai laikantis principinių pozicijų, kad Rusijos kariuomenės buvimas Lietuvos teritorijoje yra ir buvo neteisėtas, svetima kariuomenė buvo išvesta iš Lietuvos vieneriais metais anksčiau nei kitose Baltijos valstybėse ar netgi Vokietijoje.
 
Specialiame interviu Karo muziejui derybų grupės nariai bei okupacinės kariuomenės išvedime iš Lietuvos teritorijos dalyvavę liudininkai dalijasi prisiminimais apie 1993 m. įvykius, derybų metu kilusius sunkumus ir vyravusias nuotaikas. Kviečiame pasiklausyti: