Skelbiamas ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursas

Vytauto Didžiojo karo muziejus, K. Donelaičio g. 64, Kaunas, įstaigos kodas 190756315, skelbia ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursą.

Konkurse bus nuomojamas ilgalaikis materialusis turtas: 0,5 m2 plotas patalpoje Nr.131 pietrytiniame kampe prie laiptų vedančių į antrą aukštą, esančioje Vytauto Didžiojo karo muziejuje, K. Donelaičio g. 64, Kaunas

Informacija dalyviams:

Paraiškų dalyvauti konkurse terminas iki 2021 m. birželio 9 d., 12.00 val.
Turtas yra Kaune, K. Donelaičio g. 64;
Turtas turi būti naudojamas kavos automato nuomai;
Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą;
Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
Turto nuomos terminas nustatomas 4 (ketveriems) metams;
Konkurso dalyvis paraiškas teikia pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 2021 m. sausio 12 d. nutarimą „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“ elektroninėmis priemonėmis el. paštu [email protected]
Papildoma informacija teikiama tel. 8 37 22 28 47.