Suporintas 57mm artilerijos pabūklas AK-725

Suporintas artilerijos pabūklas AK-725 yra skirtas kovai su vandens, oro ir kranto taikiniais ir yra valdomas radiolokacinės stoties MR-123 pagalba (esant reikalui, taikytis ir šaudyti galima nuo išorinės kolonėlės rankiniu būdu). Vamzdžiai efektyviam aušinimui yra patalpinti į apvalkalus, kuriuose cirkuliuoja jūros vanduo, todėl įtempto šaudymo metu negresia perkaitimas. Sviediniai į juostą užtaisomi rankiniu būdu, o šaudymo metu tuščios tūtos ir juosta patenka į specialiai įrengtus bunkerius.

 

Pagrindiniai techniniai duomenys:

Vamzdžių kiekis                2 vnt.

Kalibras                              57 mm.

Vamzdžio ilgis                    4275 mm

Greitašauda                       400 šūv./min.

Sviedinių atsarga               2 X 550 vnt.

Sviedinio svoris                  9,4 kg

Sviedinio tipas                    skeveldrinis-fugasinis, trasuojantis

 

Maksimalus šūvio nuotolis:                    

Į aukštį                               6000 m

Į tolį                                    7000 m