Švenčiamos pirmojo Lietuvos karo lakūno Prano Hiksos 125-osios metinės

1897 m. gegužės 23 d. gimė pirmasis lietuvis lakūnas instruktorius, aviacijos kapitonas Pranas Hiksa. Tai pirmasis Lietuvos lakūnas karo aviacijoje, Nepriklausomybės kovų dalyvis, inžinierius, automobilių sporto pradininkas Lietuvoje, gimęs Verkių dvare (Vilniaus aps.). Hiksa mokėsi Šiaulių gimnazijoje, vėliau baigė komercijos ir vairuotojų mokslus Liepojos ir Maskvos mokyklose, o dar vėliau tęsė aviacijos mokslus Karališkųjų oro pajėgų aviacijos mokykloje.

Nors Hiksa karinę tarnybą pradėjo aviacijos būryje Rusijos kariuomenėje, kilus revoliucijai, grįžo į Lietuvos kariuomenę, kurioje buvo paskirtas į Karo aviaciją – Hiksa tapo pirmuoju karo lakūnu, tarnaujančiu Lietuvos kariuomenėje. Hiksa dalyvavo Nepriklausomybės kovose, dėstė Aviacijos mokykloje, taip pat 1919 m. buvo paskirtas Mokomojo būrio viršininku, o nuo 1920 m. buvo oro eskadrilės vadas. Tarnybos metu Pranui Hiksai buvo suteiktas kapitono laipsnis.

1922 m. Pranas Hiksa buvo paleistas iš kariuomenės – 1928 m. baigė studijas Prahoje, kur įgijo inžinieriaus specialybę. Pranas Hiksa buvo ir garsus lenktynininkas,  pirmųjų automobilių lenktynių „Aplink Lietuvą“ nugalėtojas, du kart dalyvavo tarptautiniame Monte Karlo Ralyje. Jis aktyviai dalyvavo Lietuvos aeroklubo ir autoklubo veikloje.