Vytauto Didžiojo karo muziejui padovanoti vertingi reliktai

Lapkričio 14 dieną istorijos mylėtojas ir puoselėtojas Vigantas Bulika Vytauto Didžiojo karo muziejui perdavė labai vertingas dovanas.

Muziejaus rinkinius papildė Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo majoro Juozo Bulikos apdovanojimai, uniformos detalės, portretinės nuotraukos, archyviniai šeimos dokumentai.

1939 metais gen. št. mjr. Juozas Bulika baigė Vytauto Didžiojo Aukštosios karo mokyklos Generalinio štabo skyriaus III laidą ir jam buvo įteiktas baigimo ženklas. Šie ženklai yra ypatingi reti, nes iki Lietuvos okupacijos buvo išleistos tik trys Generalinio štabo skyriaus laidos. Iš viso jas baigė tik 57 karininkai.

Tai yra itin vertinga dovana dar ir dėl to, kad šio labai puošnaus dizaino ženklo Karo muziejaus rinkiniuose nebuvo.

Vytauto Didžiojo karo muziejus nuoširdžiai dėkoja Vigantui Bulikai ir visiems neabejingiems bendraminčiams, kurie savo dovanomis praturtina ne tik Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinius, bet ir Lietuvos istorijos pažinimą.